top of page

קלפי שיקופים

נכתבו ע"י אלה גבאי בהשראת ספר התמורות הסיני (I Ching).

ספר התמורות הסיני עוסק בתהליכי שינוי.

לפיו יש 64 מצבים בחיים והם משתנים כל הזמן.

כל קלף מסמל מצב

קלפי שיקופים נותנים מסר להתפתחות אישית.

back.PNG
המשכיות

המשכיות

More
איחוד מחדש

איחוד מחדש

More
bottom of page