קלפי שיקופים

נכתבו ע"י אלה גבאי בהשראת ספר התמורות הסיני (I Ching).

ספר התמורות הסיני עוסק בתהליכי שינוי.

לפיו יש 64 מצבים בחיים והם משתנים כל הזמן.

כל קלף מסמל מצב

קלפי שיקופים נותנים מסר להתפתחות אישית.

המשכיות

המשכיות

More
איחוד מחדש

איחוד מחדש

More