top of page

שימו לב למסר שקיבלתם מהקלפים לגבי תהליך שעליך לעבור בשביל להפתח לניסים 

רשמו לכם מסר מכל קלף ומסר משותף

אפשר למצוא דמיון מודרך לכל קלף בספר מדיטציה לכל סיטואציה

bottom of page