top of page

שימו לב למסר שקיבלתם מהקלפים לגבי הערך 

רשמו לכם מסר מכל קלף ומסר משותף

אפשר למצוא דמיון מודרך לכל קלף בספר מדיטציה לכל סיטואציה

bottom of page