תהליך לפתרון קונפליקטים

מפת התהליך

קונפליקט שחוזר על עצמו

האוטומט

3.png

להיפתח לשינוי התגובה האוטומטית

back.PNG